Nhà Bếp

Nhà Bếp
Ly giữ nhiệt là dụng cụ dùng để giữ nhiệt độ nước uống của bạn. Có thể giữ nhiệt cho nước nóng và nước lạnh. Các ly giữ nhiệt thường...